Chi tiết

Nhân gian có câu: Muốn cho xanh tóc đỏ da rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô. Hà thủ ô đỏ có pháp danh khoa học:fallopia multiflora, là 1 loài cây thân mềm. Thuộc họ rau răm (polygonaceae), bộ cẩm ( caryoohyllales) ngoài ra hà thủ ô còn có tên gọi là giao đằng, dạ hợp.