Gửi yêu cầu


Thông tin liên hệ

Cơ sở sản xuất cao trà thảo dược Bé Xịn

Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị

Phone: 0914 223 987 - 0125 747 6231

Email:chevangbexin@gmail.com